Loading the player...

Return of the Kung Fu Dragon (1976)

1h 24m

Sonny Chiba reprises his role as the deadly martial arts mercenary Takuma Tsurugi in this feature where he must once again battle against the Yakuza because of a deal gone wrong.

CAST: LINGFENG SHANGGUAN, CHUNG CHIEN LI, SING CHEN, LIK CHEUNG, TAO CHEN,WEN HO CHEN, MA LI CHU, YUAN CHUAN, YANG FANG, WANG HSIAO, CHIEN-YUNG HUNG, CHI LIN, CHIU LUNG LIU, EH MAO, YUAN SHEN, JUNG CHI SUN, YU-CHIAO SZEMA, YEH TIEN, HUNG TSAI, LI TUNG, YAO WANG
DIRECTOR: CHI-LIEN YU, KANG YU
DURATION: 84 MINS

Genre: Action